ZAPRASZAMY

NA WEBINARIUM DLA RODZICÓW ORGANIZOWANE PRZEZ PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ
W KNUROWIE

DOSKONALENIE FUNKCJI SŁUCHOWO-JĘZYKOWYCH ORAZ WZROKOWO-PRZESTRZENNYCH U DZIECI 6-LETNICH.

19.05.2021 GODZ. 16.30

Zapisów na spotkanie, które odbędzie się na platformie Google Meets można dokonać poprzez maila poradniaknurow@wp.pl , telefonicznie (32 235 14 76) lub osobiście.