Zapraszamy uczniów klas 4-7 do wzięcia udziału w konkursie

na dowolną formę artystyczną lub użytkową wykonaną z materiałów recyklingowych temat przewodni ? ?Biżuteria?

 1. Organizator: Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 w Knurowie
 2. Zasięg: miejski
 3. Cele:
 4. Pobudzenie kreatywności dzieci i młodzieży.
 5. Umiejętne wykorzystanie materiałów recyklingowych.
 6. Wdrażanie do troski o środowisko.
 1. Warunki uczestnictwa:
 2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas 1-7.
 3. Konkurs podzielony jest na trzy kategorie.
 4. Klasy I – III
 5. Klasy IV i V
 6. Klasy VI – VIII
 7. Praca może mieć dowolną formę artystyczną lub użytkową.
 8. Materiały użyte do wykonania dzieła konkursowego nie podlegają ograniczeniom przy czym muszą to być materiały  z recyklingu.
 9. Zdjęcia  prac konkursowych wraz z czytelnie wypełnioną i podpisaną przez oboje rodziców/opiekunów należy najpóźniej do dnia 10.05.2021r. nadesłać na adres:

Klasy IV ? VII   vkosowska@msp2knurow.edu.pl

Klasy I ? III        amalec@msp2knurow.edu.pl

 • Nagrody

Spośród nadesłanych prac jury wybierze najlepsze na poziomie szkolnym w każdej kategorii, których wykonawcy otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz trzy najlepsze w każdej kategorii na poziomie miejskim, których wykonawcy otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.

Niestety z powodu wiadomych ograniczeń, nie możemy, wzorem poprzednich edycji, zaprosić laureatów na wspólne warsztaty i uroczyste rozdanie dyplomów. Dyplomy zostaną przekazane nauczycielom ? opiekunom do właściwej szkoły.