Archiwum miesiąca: wrzesień 2018

2018 Sprzątanie świata

21 września w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 9 odbyła się akcja ekologiczna wpisująca się w Jubileuszową 25. Akcję Sprzątania świata ? Polska.

Uczniowie klas piątych wykonali postery, pt. AKCJA ? SEGREGACJA! mające przypomnieć społeczności szkolnej, jak ważną rolę spełnia segregacja odpadów      w racjonalnym gospodarowaniu zasobami naturalnymi Ziemi.

Wystawę prac można obejrzeć w holu szkoły.  Natomiast klasy 6a i 6c szkoły podstawowej i klasy gimnazjalne 3b i 3d wzięły udział  w ?wielkim sprzątaniu? terenów wokół szkoły.

Uczniowie zaopatrzeni w rękawice i worki solidnie oczyszczali wyznaczone tereny. Pogoda dopisała. Zebrali 10 worków 120 l i 18 worków 60 l śmieci ? zauważalnie więcej niż rok temu.

Apelujemy o niepozostawianie po sobie butelek czy opakowań.

Dbajmy o naszą wspólną przestrzeń!

Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy włączyli się w Akcję.                Zobacz zdjęcia

Komunikat!

W związku z organizacją miejskich obchodów Dnia Komisji Edukacji Narodowej dnia 12.10.2018 roku (piątek), nastąpiły drobne zmiany
w kalendarium szkoły.

Dzień 12.10.2018r. będzie w szkole dniem dydaktycznym, realizowanym zgodnie z planami lekcji, natomiast dniem wolnym od zajęć dydaktycznych,
w którym będziemy w szkole obchodzić Dzień Komisji Edukacji Narodowej będzie 15.10.2018 roku (poniedziałek).

Dyrektor szkoły ? Marzena Rudzewicz

 

Komunikat!

Szkoła szachowa ?Szachnet? zaprasza dzieci z naszych oddziałów zerowych oraz z klas 1. na nieodpłatne zajęcia pokazowe, które odbędą się
w szkole dnia 28.09.2018 roku (piątek) o godz. 13.00 w sali 210. Zainteresowanych zaprasza prowadzący ? mistrz szachowy p. Rafał Tymrakiewicz.

Strona internetowa: szachnet.pl

Telefon kontaktowy: 504 407 251

Zebrania z rodzicami

11 września 2018 r. godz. 17.00 – klasy 0-III,

0a ? wychowawca p.  Monika Leszczyńska, sala 108 godz. 1700

Ob ?  wychowawca p. Dorota Kamińska, sala 109 godz. 1700

Oc ?  wychowawca p. Dominika Szyszka, sala 207 godz. 1700

1a ?  wychowawca p. Aleksandra Hrasymowicz, sala 118 godz. 1700

1b ?  wychowawca p.  Iwona Prokop, sala 208 godz. 1700

1c ?  wychowawca p. Beata Wdówka, sala 209 godz. 1700

1d ?  wychowawca p. Gabriela Janecka, sala 210 godz. 1700

2a ?  wychowawca p. Sabina Janik-Lewandowska, sala 22 godz. 1700

2b ?  wychowawca p. Wioletta Bielenin-Sioedlaczek, sala 222 godz. 1700

2c ?  wychowawca p. Barbara Ratajczak, sala 36 godz. 1700

3a ?  wychowawca p. Iwona Kasprzak, sala 221 godz. 1700

12 września 2018 r. godz. 17.00 – klasy IV-VIII, III gimnazjum

KLASA WYCHOWAWCA KLASY SALA
4A Ola Podsiadło 2
4B Irena Kulińska 5
4C Beata Soberka 21
4D Wiesława Kowal 15
5A  Mirella Stolarczyk 18
5B Agnieszka Grzybek 40
5C Aneta Orszańska-Sękowska 19
5D  Barbara Bismor 32
6A  Iwona Maślanka 36
6B  Olga Powiecka 207
6C Aleksandra Kinder 12
7A Alina Długosz 19 (godz. 18:00)
8A Joanna Mandalka 217
3A Gim.  Beata Grudkowska – Wącirz 1
3B Gim. Grażyna Felbinger 22
3C Gim. Jolanta Mikałajczak 14
3D Gim. Iwona Krzysztofik – Nachman 13
3E Gim.  Joanna Nowak 45

13 września 2018 r. godz. 18.30 w stołówce szkolnej – zebranie Rady Rodziców.

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców!

Drodzy Uczniowie i Rodzice!

Minęły wakacje, czas beztroskiego wypoczynku, zabaw, wyjazdów, korzystania z uroków lata. Mamy nadzieję, że był to czas bezpieczny, dostarczył wyjątkowych przeżyć i pozostawił na długo piękne wspomnienia.

3 września 2018 roku nasi uczniowie przekroczą próg szkoły.
Wypoczęci, z nowym zapałem, ciekawością i chęcią zdobywania wiedzy rozpoczną szkolną przygodę.

Zachęcamy wszystkich rodziców do współpracy i tworzenia jednolitego frontu oddziaływań wychowawczych, pomocy w budowaniu postaw szacunku, odpowiedzialności, sumienności i wzajemnej życzliwości.

Szacunek do drugiego człowieka wyraża się nie tylko słowem
czy zachowaniem, ale całym sobą, również swoim wyglądem.

Szkoła ? zgodnie z zapisami art. 99 pkt.3 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku (Dz. U. 2017, poz. 59) ma obowiązek ustalić, m. in.:

?przestrzeganie zasad ubierania się uczniów na terenie szkoły?.

Takie zasady zawarte są w Statucie szkoły w rozdziale dotyczącym praw
i obowiązków ucznia.

Pomóżmy, by próby wyrażania siebie przez strój, czy fryzurę nie stały
w sprzeczności z obowiązującymi w szkole zasadami!

Na ten nadchodzący nowy rok szkolny 2018/19 życzymy wszystkim uczniom i ich Rodzicom wielu powodów do zadowolenia, radości z małych
i dużych sukcesów, bezpiecznego i ciekawego czasu spędzanego w szkole.

Dyrektor i pracownicy MSP 9