Informacja dla rodziców dzieci z oddziałów zerowych

Informujemy, że w sierpniu 2021 r. nastąpi przerwa wakacyjna w pracy oddziałów przedszkolnych w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 9 im. M. Konopnickiej w Knurowie. 
W lipcu 2021 r. będziemy sprawowali opiekę nad dziećmi przedszkolnymi w formie dyżuru wakacyjnego.

Zapisy dzieci uczęszczających do naszych oddziałów przedszkolnych na dyżur wakacyjny w LIPCU 2021 r. będą przyjmowane w sekretariacie w terminie:  

17 ? 21 maja 2021 r. (wniosek do pobrania u wychowawców)

Dyżurem wakacyjnym mogą zostać objęte dzieci obojga pracujących rodziców lub samotnie wychowującego i pracującego rodzica. 

Prosimy o przemyślenie swoich decyzji, aby nie blokować miejsca naprawdę potrzebującym.

Zapisy na dyżur lipcowy do naszej placówki dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w MSP 7 odbywać się będą
w terminie 28 maja ? 4 czerwca 2021 r.

Dzieci z MSP7 na dyżur wakacyjny do MSP 9 będą przyjmowane w miarę wolnych miejsc.

W tym samym terminie , czyli od 28 maja ? 4 czerwca 2021 r. pracujący rodzice naszych przedszkolaków mogą zgłaszać swoje dzieci na dyżur wakacyjny 
w sierpniu 2021 r. do MSP 7.

Dzieci z MSP9 na dyżur wakacyjny do MSP 7 będą przyjmowane w miarę wolnych miejsc.

Jednocześnie informujemy, że podczas dyżurów wakacyjnych dzieci będą przebywały w grupach mieszanych.

Formularz wniosku na dyżur wakacyjny w MSP 9 dla dzieci z MSP 7 do pobrania – POBIERZ

Rodzice z MSP 9 chcący zapisać dzieci na dyżur w oddziałach przedszkolnych w MSP 7 pobierają wniosek bezpośrednio ze strony internetowej tej szkoły.