Rada Rodziców

Sprawozdanie finansowe za I semestr 2023/2024

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

0A Ola Podsiadło

0B Magdalena Leszczyńska

0C Klaudia Noskowicz – Komisja Rewizyjna

1A Edyta Goławska-Ślązok

1B Emilia Stachurska – Przewodnicząca

1C Barbara Żywylak – Skarbnik

2A Anna Zięba-Cyganek

2B Agnieszka Biernat

2C Grzegorz Łągiewka

3A Katarzyna Kałuża

3B Natalia Sojka-Stadnik

3C Marlena Małyjurek – Komisja Rewizyjna

4A Damian Miara

4B Joanna Rozumek

4C Przemysław Kuśmierski

5A Jacek Margielewski

5B Bernadetta Cisowska

5C Karolina Mordal

5D Damian Stroka

6A Aneta Majewska

6B Marek Wieczorek

6C Dymitr Zwolski

6D Wiktoria Owsiak-Lulek – Sekretarz

7A Monika Cyranek – Zastępca Przewodniczącej

7B Edyta Zawadzka

7C Monika Tokar

8A Daria Lewicka

Sprawozdanie finansowe za rok szkolny 2022/2023

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

0A Martyna Kotowicz
0B Emilia Stachurska – Skarbnik
0C Barbara Żywylak
1A Anna Misztal
1B Agnieszka Biernat
1C Weronika Rybarczyk
2A Edyta Stępień – Sekretarz
2B Natalia Sojka
2C Anna Sieroń-Karlińska – Komisja Rewizyjna
3A Damian Miara – Zastępca Przewodniczącej
3B Magdalena Matuszek
3C Przemysław Kuśmierski
4A Agnieszka Iwańska
4B Katarzyna Gulińska
4C Marzena Filuś – Przewodnicząca
4D Anna Styś
5A Monika Pitura
5B Marek Wieczorek
5C Dymitr Zwolski
5D Wiktoria Owsiak-Lulek – Komisja Rewizyjna
6A Monika Cyranek – Zastępca Przewodniczącej
6B Agnieszka Major
6C Monika Tokar
7A Marta Grzesik
8A Joanna Midura
8B Alicja Skoczylas
8C Ewelina Szewczyk
8D Roman Węglarz

Rozliczenie RR 2021/2022 – zobacz

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Uchwała Nr 3/2021/2022 z dnia 13.12.2021

r.

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

0 A Anna Zięba ? Cyganek

1 A Stępień Edyta

.

.

.

.

.

Uchwała Nr 2/2021/2022 z dnia 19.10.2021 r

Wpłaty na Radę Rodziców proszę dokonywać do 31.12.2021 r.

Mikołajkowe prezenty 🙂

Uchwała RR

Plan finansowy

Galeria

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

0 A Stępień Edyta

0 B Sojka Natalia

0 C Lulek Wojciech

1 A Miara Damian

1 B Maciejewicz Kamila

1 C Kuśmierski Przemysław

2 A Kawecka Aneta

2 B Białas Tomasz

2 C Filuś Marzena – Przewodnicząca

2 D Anna Stys

3 A Pitura Monika

3 B Nowak Kalina – Sekretarz

3 C Zwolski Dymitr

3 D Owsiak- Lulek Wiktoria

4 A Kozak Adam – Komisja rewizyjna

4 B Major Agnieszka

4 C Golec Małgorzata – Zastępca Przewodniczącej

5 A Kozielska Karolina

6 A Midura Joanna

6 B Woś Justyna

6 C Szewczyk Ewelina

6 D Studziński Witold

7 A Bąk Joanna

7 B Pytlak Grażyna

7 C Nowak Tomasz – Komisja rewizyjna

7 D Surówka Aleksandra

8 A Sylwia Pełka

8 B Janas Magdalena – Skarbnik

8 C Lasak Agata

Wpłaty na Radę Rodziców proszę dokonać do końca grudnia 2020 r.

W miarę możliwości prosimy o jak najszybsze wpłaty.

50 zł ? jedno dziecko w szkole

po 40 zł ? dwoje dzieci w szkole

po 30 zł ? troje dzieci w szkole

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ RADY RODZICÓW

ROK SZKOLNY 2019/2020

WPŁATY

Rada Rodziców 2019/2020  30.08.2020

0A   –    1 140,00

0B  –        960,00

0C  –     1 180,00

1A  –        360,00

1B  –        750,00

1C  –        750,00

1 D  –      930,00

2A  –       930,00

2B  –       925,00

2C  –       500,00

2D  –       810,00

3A  –       790,00

3B  –       490,00

3C  –        BRAK

4A  –       690,00

5A  –       770,00

5B  –       890,00

5C  –    1 070,00

5D  –       670,00

6A  –       100,00

6B  –       780,00

6C  –       485,00

6D ?       740,00

7A  –    1 080,00

7B  –       600,00

7C  –       410,00

8A  –    1 020,00

         19 820,00

Sporządzono 30.08.2020 r.

Magdalena Janas

Kwota na koncie z poprzedniego okresu Rady Rodziców             8 580,75             

PAŹDZIERNIK 2019

Dzień Nauczyciela         154,18

RAZEM                              154,18

Mój zysk(konto oszczędnościowe)       10 331,38             

LISTOPAD 2019

Warsztaty bożonarodzeniowe       500,00

      820,42

       155,76

Gotówka z poprzedniego okresu Rady Rodziców                                              689,55                               

                                                                             RAZEM                                               1 476,18

GRUDZIEŃ 2019

Rada Rodziców

Wpłaty rodziców od września 2019 do sierpnia 2020                                   19 820,00             

Kamizelki odblaskowe                                231,50

Mikołajki owoce           2 620,00

Wpłata kiermasz bożonarodzeniowy     3 450,00                                             

Pobrany podatek ( bank)                          2,05

Odsetki bank                         10,74             

RAZEM                              2 853,55

STYCZEŃ 2020

RAZEM              42 882,42 

Rozliczenie z Dyrekcją 3 000,00

Transport                          2 000,00

Biblioteka nagrody           500,00

RAZEM                                5 500,00

LUTY  2020

Wpłata na rzecz Oliwii Bzymek                                                                                1 450,00

Wpłata na rzecz Franka Surdela                                                                              1 450,00

RAZEM                                                                                                                               2 900,00

CZERWIEC 2020

Nagrody książkowe koniec roku szkolnego                                                         2 138,89

Nagrody książkowe koniec roku szkolnego                                                             100,57

Pożegnanie ósmoklasistów (czekoladki)                                                                   944,69

Nagrody koniec roku szkolnego  ( bony Empik 160 szt.)                                 4 000,00

Kwiaty zakończenie roku szkolnego                                                                             50,00

RAZEM                                                                                                                                7 234,15

Wydatki razem od            września 2019 do sierpnia 2020                              20 118,06

PRZYCHÓD    42 882,42                                    

MÓJ ZYSK(konto oszczędnościowe)  10 342,86

ROZCHÓD     20 118,06                                    

RADA RODZICÓW ( KONTO)                  5 683,79

RAZEM          22 764,36                                     GOTÓWKA                                                6 737,71

                                                                              RAZEM                                                    22 764,36

31.08.2020 r.

 Magdalena Janas

Operacje bankowe Rok Szkolny 2019/2020

04.12.2019 –       – 2 620,00       Owoce Mikołajki

09.12.2019 –         + 590,00        Wpłata RR 5D

20.12.2019 –         – 231,50         Kamizelki odblaskowe

31.12.2019 –          + 10,74          Kapital. Odsetek

31.12.2019 –             – 2,05          Pobrany podatek

14.02.2020 –        + 690,00         Wpłata RR 4A

14.02.2020-      + 2 000,00         Wpłata z kiermaszu

19.02.2020 –      – 1 450,00        Wpłata na rzecz Franka Surdel

20.05.2020 –        + 925,00         Wpłata RR 2B

28.05.2020-         + 220,00         Wpłata RR 8A

10.06.2020-       – 2 138,89         Nagrody książkowe Koniec Roku Szkolnego

16.06.2020-           + 75,00         Wpłata RR 1B

17.06.2020-           + 80,00         Wpłata RR 5D

19.06.2020-          – 944,69        Czekoladki  pożegnanie klas 8

19.06.2020-          – 100,57        Nagrody książkowe Koniec Roku Szkolnego

Saldo na dzień 30.08.2020                5 683,79

Konto oszczędnościowe

 Saldo na dzień 30.08.2020              10 342,86

                                                         DOCHODY DO DNIA 30.08.2020

PRZEWIDZIANE

Stan środków na 01.09.2019

19 601,68

Przewidziane wpłaty na Radę Rodziców 2019/2020

17 000,00

RAZEM 36 601,68

OTRZYMANE                                                                                   RÓŻNICA

Stan środków na 01.09.2029      19 601,68                     0,00

Wpłacone do dnia 30.08.2020   19 820,00                     +  2 820,00

Kiermasz bożonarodzeniowy      3 450,00                      +  3 450,00

Odsetki bank                                          10,74                      +        10,74

RAZEM                                               42 882,42                      +  6 280,74

ROZCHODY DO DNIA 30.08.2020
PLANOWANEKWOTAZREALIZOWANERÓŻNICA
Pieniądze do dyspozycji Dyrektora   3 000,00     3 000,00            0,00
Dzień Edukacji Narodowej      150,00        154,18         – 4,18
Warsztaty   2 000,00     1 476,18     + 523,82
Transport   2 000,00     2 000,00            0,00
Pieniądze dla samorządu uczniowskiego      800,00           0,00     + 800,00
Potrzeby biblioteki      500,00       500,00           0,00
Artykuły biurowe dla rady rodziców      500,00           0,00     + 500,00
Uroczystości szkolne   1 000,00          50,00    +  950,00
Nagrody na zakończenie roku    7 000,00    6 239,46      + 760,54
Mikołaj i Dzień Dziecka    5 000,00    2 620,00     + 2 380,00
Nauczyciel Roku    1 000,00           0,00      + 1 000,00
Egzamin ósmoklasisty              ( czekoladki)    1 000,00       944,69           + 55,31
Bal karnawałowy    2 000,00           0,00       + 2 000,00
Naklejki, materiały rozwijające    3 500,00          0,00       + 3 500,00
Rezerwa    7 151,68           2,05        + 7 149,63
Ustalone na zebraniu rady rodziców: – Oliwia Bzymek – Franek Surdel – kamizelki odblaskowe    1 450,00 1 450,00    231,50         1 450,00       1 450,00          231,50                    0,00                  0,00                  0.00
Razem  39 733,18   20 118,06       +  19 615,12

Sprawozdanie przygotowała pani Magdalena Janas


Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020
0 A Miara Damian
0 B Pankiewicz Katarzyna
0 C Oleszczyk Aleksandra
1 A Kraska Monika
1 B Góralczyk Tomasz
1 C Filuś Marzena ? zastępca przewodniczącej
1 D Niźnikiewicz Barbara
2 A Pitura Monika
2 B Nowak Kalina
2 C Zwolski Dymitr
2 D Owsiak- Lulek Wiktoria
3 A Kozak Adam – komisja rewizyjna
3 B Biczyska Justyna
3 C Golec Małgorzata – sekretarz
4 A Kozielska Karolina
5 A Midura Joanna
5 B Woś Justyna
5 C Suduła Alicja
5 D Napieracz Agnieszka
6 A Bąk Joanna
6 B Pytlak Grażyna
6 C Nowak Tomasz – komisja rewizyjna
6 D Surówka Aleksandra
7 A Pełka Sylwia
7 B Janas Magdalena – skarbnik
7 C Piwowarska Monika
8 A Żmuda Aleksandra – przewodnicząca
 
Wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać w ratach:
do 15.12.2019 pierwsza i do 16.03.2020 druga rata .
50 zł ? pierwsze dziecko w szkole
40 zł ? drugie dziecko w szkole
30 zł ? trzecie dziecko w szkole
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drodzy Nauczyciele!
 

Niech Wam nie zbraknie nigdy zdrowia,

niech szkoła w dom się wspólny zmienia!
Praca wychowawcy to praca niełatwa
bo często leniwa i krnąbrna jest dziatwa.
Kocha ona figle i chętnie się czubi,
lecz stroni od książki, uczyć się nie lubi.
Trzeba dużo zdrowia, dużo czasu stracić,
aby umysł ucznia rozwinąć, wzbogacić,
który gdy dorośnie, dopiero zrozumie,
jak jest w życiu ciężko, gdy się mało umie.
 
Dziękujemy za Wasz trud
Rada Rodziców 

Wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać  w ratach:
do 15.12.2018 pierwsza i do 16.03.2019 druga rata .

50 zł ? pierwsze dziecko w szkole

40 zł ? drugie dziecko w szkole

30 zł – trzecie dziecko w szkole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skład Rady Rodziców w roku 2018/2019

 

Imię i nazwisko

Funkcja

klasa

 

Alicja Wentland

 

Oa

 

Patrycja Mackiewicz

 

Ob

 

Marzena Filuś

Zastępca Przewodniczącego

Oc

 

Monika Pitura

 

1a

 

Kalina Nowak

 

1b

 

Dymitr Zwolski

 

1c

 

Agnieszka Ozdoba-Dalkowska

 

1d

 

Adam Kozak

 

2a

 

Katarzyna Muchowska

 

2b

 

Małgorzata Golec

Sekretarz

2c

 

Marta Grzesik

 

3a

 

Joanna Midura

 

4a

 

Iwona Gajda

Komisja Rewizyjna

4b

 

Alicja Suduła

 

4c

 

Mirella Wiśniowska

 

4d

 

Joanna Bąk

 

5a

 

Grażyna Pytlak

 

5b

 

Tomasz Nowak

Komisja Rewizyjna

5c

 

Jolanta Poręba

 

5d

 

Sylwia Pełka

 

6a

 

Magdalena Janas

Skarbnik

6b

 

Monika Piwowarska

 

6c

 

Aleksandra Żmuda

Przewodnicząca

7a

 

Bernadeta Bonus

 

8a

 

Joanna Dudek

 

3a Gimnazjum

 

Barbara Malczyk

 

3b

Gimnazjum

 

Anna Bartoszewska

 

3c Gimnazjum

 

Piotr Binias

 

3d Gimnazjum

 

Grażyna Glazer

 

3e Gimnazjum

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ RADY RODZICÓW ROK SZKOLNY 2017/2018

WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW 2017/2018

Wpłaty na Radę rodziców można dokonywać  w ratach:
do 15.12.2017 pierwsza i do 16.03.2018 druga rata .

50 zł – pierwsze dziecko w szkole

40 zł – drugie dziecko w szkole

30 zł –  trzecie dziecko w szkole.

Rada Rodziców 2017/18

 

Imię i nazwisko Klasa Funkcja w RR
Magdalena Miłosz 0a  
Kalina Nowak 0b Z-ca przewodniczącego
Patrycja Zwolska 0c  
Małgorzata Kozak 1a  
Katarzyna Muchowska 1b  
Marek Krysiuk 1c  
Marta Grzesik 2a  
Joanna Midura 3a Sekretarz
Iwona Gajda 3b  
Wojciech Kryska 3c  
Małgorzata Golec 3d Z-ca przewodniczącego
Joanna Bąk 4a  
Grażyna Pytlak 4b  
Tomasz Nowak 4c  
Jolanta Poręba 4d  
Sylwia Pełka 5a  
Magdalena Janas 5b Skarbnik (konto klas SP)
Julia Ficek 5c  
Adam Kozak 6a  Przewodniczący
Bernadeta Bonus 7a  
Dymitr Zwolski 2a Skarbnik (konto klas gimnazjalnych)
Lidia Krupicz 2b  
Anna Woźny 2c  
Piotr Binias 2d  
Grażyna Glazer 2e  
Marzena Burliga 3a  
Mariola Rostkowska 3b  
Dariusz Krawczyński 3c  
Anna Kamińska 3d  
Agata Gontarewicz 3e  

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ RADY RODZICÓW ROK SZKOLNY 2016/2017

WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW 2016/2017