Kontakt

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 Knurowie:

Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie

oraz

Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie

ul. Aleja Lipowa 12
44-196 Knurów
tel./fax.: 32 235-27-65
e-mail: zpo1@knurow.edu.pl

NIP: 969 165 95 50

Regon: 524886073

Inspektor Ochrony Danych:  Małgorzata Pyra

Zgłoszenia kierować: zpo1@knurow.edu.pl

Administrator strony: Alina Długosz adlugosz@poczta.onet.pl