Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej

INFORMACJA:

Tytuł: Herb i nazwa Powit Gliwicki — opis: Herb i nazwa Powit GliwickiW Gminie Knurów funkcjonuje Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej
– placówka oświatowa, która jest co roku finansowana z dotacji Powiatu Gliwickiego, przekazywanej na mocy porozumienia pomiędzy Powiatem Gliwickim a Gminą Knurów. MOPP prowadzi zajęcia pozaszkolne dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu Miasta Knurowa.
W dniu 11 kwietnia 2024 r. zostało zawarte POROZUMIENIE RPU.00015.2024 w sprawie przekazania środków finansowych na prowadzenie Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie, na mocy którego Powiat Gliwicki zobowiązał się do przekazania Gminie Knurów w bieżącym roku dotację na prowadzenie MOPP w wysokości 229.549,00 zł.

Porozumienie MOPP

Zebranie informacyjne
z rodzicami przed koloniami
odbędzie się w środę, 19 czerwca o godz. 16:30
w szkolnej auli.

Wycieczki w góry:

Regulamin wycieczki

Druk zgody na wycieczkę

Terminy dla MSP 6, MSP 7, MSP 9:

20 IV (Równica), 11 V, 25 V

Link do zapisów 25 V (Karkoszczonka)

Link do zapisów 11 V (Błatnia)

Link do zapisów 20 IV

Terminy dla MSP 1, MSP 2, MSP 4:

13 IV, 27 IV, 18 V

Letni wypoczynek z MOPP