Archiwum kategorii: Ogłoszenia

Pomoc materialna

Pomoc  materialna dla uczniów

Szanowni Rodzice! Informujemy, że uczniowie mogą otrzymać pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. Wysokość stypendium wypłacanego uczniowi wynosi od 99,20 zł do 248 zł miesięczne. Może być ono wypłacone od jednego do dziesięciu miesięcy
w danym roku szkolnym.

Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne wynosi
 514 zł netto na osobę w rodzinie.

Więcej informacji w MOPS Knurów, AdresKsiędza Alojzego Koziełka 2, 44-190 Knurów,

tel. 32 2355006

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się 4 września 2017 r

Znalezione obrazy dla zapytania rozpoczęcie roku szkolnego 2017

Chętne dzieci z oddziałów przedszkolnych rozpoczynają przygodę ze szkołą już
od 1 września (piątek) . Nauczycielki czekają od godziny 7:00.

Klasy „0”,  I  i  II  o godzinie 10:00 w auli.

Następnie, po akademii:
0a – 107, 0b – 106, 0c – 221, 1a – 108, 1b – 222, 1c – 118, 2a – 210

Klasy  III, IV i V o godzinie  9:00 – spotkania w klasach z wychowawcami.
3a – 210, 3b – 217, 3c – 118, 3d – 108,
4a – 18, 4b – 47, 4c – 19, 4d – 32,
5a – 209, 5b – 207, 5c – 208

Klasy VI, VII i klasy II – MG3 i klasy III – MG3 o godzinie 8:00 – spotkania w klasach z wychowawcami.
6a – 40, 7a – 217

 

Znalezione obrazy dla zapytania rozpoczęcie roku szkolnego 2017