Archiwum miesiąca: luty 2022

Program edukacyjny ?Trzymaj Formę?

W drugie połowie I semestru uczniowie klasy 5c i 5b, w ramach lekcji języka angielskiego wzięli udział w realizacji programu ?Trzymaj Formę?. Organizatorami programu są: Główny Inspektor Sanitarny, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz Fundacja Żywność, Aktywność Fizyczna i Zdrowie. Celem programu ?Trzymaj formę!? jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

Uczniowie realizowali program metodą projektu, a wszystkie prace wykonane były w języku angielskim. W ramach projektu uczniowie wykonali gry planszowe oraz quizy multimedialne promujące aktywność fizyczną i dotyczące prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania. Powstałe pomoce dydaktyczne w postaci gier i quizów wykorzystaliśmy na lekcjach języka angielskiego. Dodatkowo uczniowie poznali szeroki zasób słownictwa w języku angielskim związany z tematyka prozdrowotną, nabyli praktyczne umiejętności w zakresie tworzenia materiałów multimedialnych (quizy wykonane na platformach kahoot, quizme, wordwall), jak również ćwiczyli umiejętność pracy zespołowej.

Zachęcam do obejrzenia zdjęć zrobionych w trakcie realizacji projektu.