Archiwum miesiąca: wrzesień 2017

SPOTKANIA Z NAUKĄ

27 września 43 uczniów z klas: 7a, IIA, IIB, IIC, IID, IIIC uczestniczyło kolejny raz w zajęciach na Uniwersytecie Śląskim w ramach ?Spotkań z Nauką?. Poznali bliżej budowę i funkcjonowanie serca, mózgu i mięśni. Wykonywali pomiary tętna, ciśnienia, EKG, EEG oraz wydolność oddechową.

                                                                                                  Zobacz zdjęcia

RÓŻANIEC DLA MARYI – konkurs plastyczny dla klas 0-III i IV-VII

 1. Organizator ? Dorota Kamińska
 2. Cele Konkursu Plastycznego
 • Rozwijanie wyobraźni i twórczych umiejętności dzieci.
 • Zachęcanie do rozważania tajemnic różańca świętego.
 • Podtrzymywanie i popularyzacja tradycji modlitwy różańcowej w miesiącu październiku.
 • Odpowiedz na wezwanie Jana Pawła II do ciągłego odkrywania skarbu modlitwy różańcowej.
 1. Warunki uczestnictwa
 • Prace należy opatrzyć metryką umieszczoną na odwrocie pracy, zawierającą: imię, nazwisko autora i klasę.
 • Format prac: dowolny
 • Technika wykonania dowolna: malarstwo, rysunek, płaskorzeźba, wycinanka, wydzieranka, techniki mieszane, prace przestrzenne.
 • Najwyżej będą oceniane prace przestrzenne.
 1. Kategorie wiekowe
 • klasy 0- III
 • klasy IV-VII
 1. Składanie prac konkursowych:

Prace należy składać do 13 października w sali 118.
(Klasy młodsze składają u wychowawcy, który przekazuje organizatorowi)

Konkurs dla klas 0-3

Konkurs manualny dla

Przedszkoli i Szkół Podstawowych kl. 0-3

?Kasztanowe ludziki, zwierzaki  i inne stworki?

REGULAMIN KONKURSU na stronie internetowej Powiatowej Biblioteki Publicznej

www.pbp-gliwice.pl

oraz w Bibliotekach Publicznych i Szkolnych powiatu gliwickiego

KONKURS trwa do dnia 25 października 2017 r.

WARUNKI  KONKURSU

Ilość prac biorących udział w konkursie jest nieograniczona.

Forma pracy ? dowolna kompozycja przestrzenna.

Wszystkie prace należy zaopatrzyć w metryczkę zawierającą dokładny opis pracy oraz autora bądź autorów pracy (Wzór załączony do regulaminu)

 

TECHNIKA  PRAC

Formy przestrzenne (figurki-stwory, ludziki, zwierzątka). Do wykonania prac należy wykorzystać podane materiały: kasztany ( w roli głównej) oraz żołędzie, owoce buczyny, patyki, jarzębinę, orzechy, łupiny kasztanów, szyszki, suszone owoce, owoce krzewów, gałązki, korę drzew, plastelinę, modelinę, kartony, papier, klej, sznurek.

 

ZAPRASZAMY!!!

 

Konkurs plastyczny :)

MÓJ BAJKOWY PRZYJACIEL

KONKURS PLASTYCZNY NA PODSTAWIE WYBRANYCH BAJEK FILMOWYCH, KTÓRE ZOSTAŁY WYDANE W FORMIE KSIĄŻEK.

 1. ORGANIZATOR KONKURSU: Biblioteka Miejska Filia nr 3 w Knurowie, ul. Górnicza 1

 2. CELE KONKURSU:

  – rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci

  – rozwijanie zamiłowań plastycznych

 3. WARUNKI UCZESTNICTWA:

  – prace mogą być wykonywane dowolną techniką,

  – najwyżej oceniane będą prace przestrzenne,

  – praca konkursowa powinna być opatrzona: imieniem i nazwiskiem, klasą, szkołą lub wiekiem (w przypadku przedszkoli) oraz nazwą bohatera bajki,

  – ocenie nie podlegają prace zbiorowe.

 4. TEMATYKĄ PRAC MOGĄ BYĆ NASTĘPUJĄCE POSTACIE Z FILMÓW:

  REKSIO, SMERFY, MASZA I NIEDŹWIEDŹ, BOLEK I LOLEK, KRECIK, MUMINKI, MIŚ USZATEK

  Postacie z innych bajek nie będą oceniane.

 5. KATEGORIE WIEKOWE:

  I ? kategoria dzieci przedszkolne

  II- kategoria dzieci od I-III kl.

  III- kategoria dzieci od IV-VI kl.

 6. SKŁADANIE PRAC KONKURSOWYCH:

  – opisane prace należy składać u wychowawcy bądź nauczyciela przedmiotowego (plastyki) do dnia 02.10.2017 r. (poniedziałek)

  – uczestnicy konkursu składając prace wyrażają zgodę na prezentację prac (z podanie nazwiska oraz imienia) w bibliotece Filii nr 3 w Knurowie.

 7. OCENA PRAC KONKURSOWYCH:

  – wręczenie nagród odbędzie się 11.10. 2017 r.

  – organizatorzy przewidują dla utorów najlepszych pac dyplomy i nagrody książkowe.

 8. SZKOLNY KOORDYNATOR: Aleksandra Harasymowicz

Sprzątanie świata

  Cudownie jest kochać przyrodę, pięknie ? lubić, ale tak naprawdę wystarczy szacunek ? to on nie pozwala nam wyrzucać śmieci do lasu czy na pobocza dróg.
   15 września w ramach szkolnej akcji ?Sprzątania świata? klasy 2d i 2e, zaopatrzone w worki i rękawice, porządkowały teren w pobliżu szkoły. Akcja przebiegła szybko i sprawnie. Wszyscy uczniowie solidnie posprzątali wyznaczone tereny. Zebrano głównie papier, plastik, szkło i puszki aluminiowe.
Musimy mieć jednak świadomość, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska, nie jest tylko coroczna zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawyków
w codziennym życiu, unikanie tworzenia odpadów oraz odpowiednie gospodarowanie nimi.

Pomoc materialna

Pomoc  materialna dla uczniów

Szanowni Rodzice! Informujemy, że uczniowie mogą otrzymać pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. Wysokość stypendium wypłacanego uczniowi wynosi od 99,20 zł do 248 zł miesięczne. Może być ono wypłacone od jednego do dziesięciu miesięcy
w danym roku szkolnym.

Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne wynosi
 514 zł netto na osobę w rodzinie.

Więcej informacji w MOPS Knurów, AdresKsiędza Alojzego Koziełka 2, 44-190 Knurów,

tel. 32 2355006