Sukces naszych uczniów podczas XV OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU

PIEŚNI I PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ

WIELOWIEŚ 2022

Zobacz zdjęcia 🙂

Zobacz film Jakuba 🙂

W sobotę 26 listopada w Wielowsi odbył się Koncert Laureatów XV Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej.

Milena Dolecka z klasy 2c i Jakub Krysiuk z klasy 6c zajęli II miejsca w swych kategoriach wiekowych. Wielkie gratulacje!!!

Uczniów przygotowywali: pani Alina Długosz i pan Jacek Żyła

Celem imprezy było:

  1. Popularyzacja śpiewania piosenek patriotycznych w środowiskach dzieci i młodzieży szkolnej województwa śląskiego,
  2. Edukacja patriotyczna,
  3. Prezentacja dorobku młodych artystów,
  4. Doskonalenie warsztatu muzycznego,
  5. Stworzenie możliwości powszechnego udziału dzieci i młodzieży w festiwalach.

Patronat: