Wycieczka z programu ?Poznaj Polskę? do Krakowa

Gmina Knurów na początku roku szkolnego 2021/2022 pozyskała środki finansowe z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację we wszystkich miejskich szkołach podstawowych przedsięwzięcia pod nazwą ?Poznaj Polskę?. Realizacja programu ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków, kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki jest częścią Rządowego planu rozwoju POLSKI ŁAD.

W ramach przedsięwzięcia uczniowie Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie uczestniczą w wycieczkach jednodniowych do Kopalni Soli w Wieliczce oraz do Krakowa.

Dofinansowanie z budżetu państwa: 10 000,00 zł

Całkowita wartość przedsięwzięcia: 12 500,00 zł

Szczegółowe informacje na temat przyznanego dofinansowania znajdują się na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/lista-wnioskow-rekomendowanych-do-dofinansowania-w-ramach-przedsiewziecia-poznaj-polske1. Miejsce ? Kraków

2. Uczestnicy ? klasa 4b, 4c, 8b

3. Termin ?2.12.2021 r.

4. Cel wycieczki:

Cele edukacyjne ogólne:

? poczucie przynależności do swojego, kraju, zdobycie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego własnego kraju

? umiejętność działania w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych (wycieczki, odpowiednie zachowanie się podczas zwiedzania obiektów objętych specjalnymi zasadami bezpieczeństwa.

? stworzenie warunków odpowiednich do nauki poprzez mądrą zabawę ? wprowadzenie ucznia w krąg informacji dotyczących pracy w specyficznych warunkach.

Zapoznanie z historią kraju od średniowiecza do współczesności. Poznanie historycznego zespołu Krakowa. Wejście do Muzeum Narodowego w Sukiennicach – Zwiedzanie galerii. Zwiedzanie Jarmarku Bożonarodzeniowego.

Cele operacyjne:

Uczeń potrafi:

? Odpowiednio zachować się podczas zwiedzania.

? Scharakteryzować cechy wzgórza wawelskiego, reprezentacyjnych Komnat królewskich, katedry, dzwonu Zygmunta, Grobów Królewskich, smoczej jamy, Starego Miasta : Planty, Pałac Biskupów Krakowskich, stara dzielnica uniwersytecka z Collegium Maius, Rynek, Sukiennice, kościół Mariacki , Barbakan, Brama Floriańska i inne.

-Określić zawartość jednego z oddziałów Muzeum Narodowego – Galerii Narodowej w Sukiennicach.

? Wytłumaczyć co to jest dziedzictwo kulturowe.

? Przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym poruszać się po drogach publicznych, rozpoznawać sygnały alarmowe itd.

2 grudnia uczniowie klas 4b,4c, 8b MSP9 w Knurowie wzięli udział w wycieczce w ramach projektu ?Poznaj Polskę?.  Uczniowie zwiedzili historyczny zespół Krakowa oraz Muzeum Narodowe w Sukiennicach. Przywieźli mnóstwo wrażeń i ciekawe pamiątki. 🙂

Po wycieczce uczniowie potrafią

? Scharakteryzować cechy wzgórza wawelskiego, reprezentacyjnych Komnat królewskich, katedry, dzwonu Zygmunta, Grobów Królewskich, smoczej jamy, Starego Miasta : Planty, Pałac Biskupów Krakowskich, stara dzielnica uniwersytecka z Collegium Maius, Rynek, Sukiennice, kościół Mariacki , Barbakan, Brama Floriańska i inne

-Określić zawartość jednego z oddziałów Muzeum Narodowego – Galerii Narodowej w Sukiennicach.

? Wytłumaczyć co to jest dziedzictwo kulturowe.

? Przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym poruszać się po drogach publicznych, rozpoznawać sygnały alarmowe itd.

? Odpowiednio zachować się podczas zwiedzania.

Wszyscy uczestnicy wycieczki korzystali z zestawów słuchawkowych tour – guide.

 Nad bezpieczeństwem dzieci czuwały panie: Olga Powiecka, Aleksandra Kinder, Małgorzata Ciekanowska, Alina Długosz oraz pan Marian Smyczek. Wycieczka była zorganizowana we współpracy z Biurem Turystycznym ?Smyk? z Czerwionki ? Leszczyn.

Dla każdej z klas był to dzień pełen wrażeń.

Wycieczka bardzo udana. Dzieci zadowolone wróciły do domu bezpiecznie.

Zobacz galerię w której umieszczone są zdjęcia z Krakowa