Komunikat w sprawie rozpoczęcia roku szkolnego 1.09.2020

Drodzy Uczniowie, zapraszamy 1.09.2020 na spotkania z wychowawcami rozpoczynające nowy rok szkolny 2020/21. Spotkania te będą odbywały się zgodnie z poniższym harmonogramem:

Odziały zerowe: 0a, 0b, 0c ? godz. 8.15, dzieci wchodzą wraz z wychowawcami  tzw. wejściami balkonowymi bezpośrednio do sal . Rodzice pozostają na zewnątrz . Spotkania zakończą się o godzinie 9.15.

Klasa 1a ? godz.8.00, wejście główne (wychowawca będzie czekał na dzieci); najpierw w holu głównym nastąpi Pasowanie Pierwszoklasisty, następnie zdjęcia z tytami robione przez fotografa i kolejno dzieci udają się na krótkie spotkanie do sal. Czas zakończenia spotkania przewidziany na godz. 9.00.

Klasa 1b – godz.8.30, wejście główne (wychowawca będzie czekał na dzieci); najpierw w holu głównym nastąpi Pasowanie Pierwszoklasisty, następnie zdjęcia z tytami robione przez fotografa i kolejno dzieci udają się na krótkie spotkanie do sal. Czas zakończenia spotkania przewidziany na godz. 9.30.

Klasa 1c – godz.9.00, wejście główne (wychowawca będzie czekał na dzieci); najpierw w holu głównym nastąpi Pasowanie Pierwszoklasisty, następnie zdjęcia z tytami robione przez fotografa i kolejno dzieci udają się na krótkie spotkanie do sal. Czas zakończenia spotkania przewidziany na godz. 10.00.

Kolejne klasy  również będą wchodzić wejściem głównym. Na każdą klasę o wyznaczonej godzinie będzie przy wejściu czekał wychowawca.

Klasa 2a i 2b – godz.8.45

Klasa 2c i 2d ? godz. 9.15

Klasa 3a i 3b ? godz. 9.30

Klasa 3c i 3d ? godz. 9.45

Klasa 4a i 4b ? godz. 10.00

Klasa 4c i 5a ? godz. 10.15

Klasa 6a i 6b ? godz. 10.30

Klasa 6c i 6d ? godz. 10.45

Klasa 7a i 7b ? godz.11.00

Klasa 7c i 7d ? godz. 11.15

Klasa 8a  – godz. 11.25

Klasa 8b ? godz. 11.35

Klasa 8c ? godz. 11.45

Uwaga: W przestrzeni wspólnej obowiązują każdego ucznia maseczki. Uczniowie zdejmują maseczki w sali lekcyjnej. Wchodząc do szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce (dezynfektory dla uczniów znajdują się
w holu głównym przy dyżurce). Wchodząc, prosimy o zachowanie dystansu społecznego min. 1,5 metra.

Rodziców obowiązuje zakaz wchodzenia z dzieckiem na teren szkoły.

Uwaga: Od 2.09.2020 szkoła będzie otwierana wyłącznie w czasie przerw śródlekcyjnych i zamykana równo z dzwonkiem kończącym przerwę.

Interesanci  załatwiający sprawy w sekretariacie szkoły lub udający się na spotkanie z dyrekcją (po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu) również będą mogli wchodzić na teren szkoły wyłącznie w czasie przerw międzylekcyjnych, w maseczkach i  po uprzedniej dezynfekcji rąk.

Z poważaniem ? dyrektor szkoły Marzena Rudzewicz