Komunikat dotyczący oddziałów zerowych i klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Rodzice informujemy, iż zebrania organizacyjne przed nowym rokiem szkolnym odbędą się wg następującego harmonogramu:

Oddziały zerowe – 27.08.2020 (czwartek) ? stołówka szkolna:

godz. 16.00 ? 0a
godz. 17.00 ? 0b
godz. 18.00 ? 0c

Klasy pierwsze ? 28.08.2020 (piątek) ? stołówka szkolna:

godz. 16.00 ? Ia
godz. 17.00 ? Ib
godz. 18.00 ? Ic

W zebraniach będą uczestniczyć wychowawcy i dyrekcja.

Uwaga: Na teren szkoły wchodzimy w maseczkach zakrywających usta i nos
i obowiązkowo dezynfekujemy ręce (dozownik znajduje się w korytarzu pomiędzy wejściami do szkoły). Obowiązuje zakaz przyprowadzania na spotkanie dzieci!
W spotkaniu uczestniczy tylko jeden z rodziców lub inna dorosła osoba upoważniona przez danego rodzica.

Z poważaniem ? dyrektor szkoły Marzena Rudzewicz