Szkolny Konkurs Plastyczny organizowany przez Samorząd Uczniowski MOJA PASJA, MOJE HOBBY

Masz interesujące hobby, coś Cię pasjonuje ? podziel się z nami. Opowiedz o swoich pasjach

 w formie plastycznej.

cele konkursu ? rozbudzenie potrzeby wyrażania swoich uczuć, wywołanie potrzeby dzielenia się swoimi zainteresowaniami, rozwijanie zdolności manualnych, pomysłowości

i twórczego myślenia, pobudzanie potrzeb estetycznych

technika ? dowolna: rysunek, malarstwo, wycinanka, wydzieranka,  techniki łączone

format prac: A3

PRACE SĄ SAMODZIELNE I AUTORSKIE, NIGDZIE DO TEJ PORY NIE PREZENTOWANE.

termin oddawania prac ?do powrocie do szkoły

prace przyjmuje p. M. Moliński i p. A. Włosek