Komunikat Kolei Śląskich o bezpłatnych przejazdach w czasie ferii zimowych

Zarząd Województwa Śląskiego z inicjatywy Marszałka podjął decyzję
o wprowadzeniu bezpłatnych przejazdów dla dzieci i młodzieży szkolnej pociągami Kolei Śląskich w czasie trwania ferii zimowych w województwie śląskim tj. od północy 08/09 lutego br. do 24 lutego br.

Oferta dotyczy całej siatki połączeń Kolei Śląskich (poza odcinkiem przygranicznym Chałupki ? Bohumin ). Do bezpłatnych przejazdów dzieci i młodzieży przebywających w tym czasie na terenie województwa śląskiego uprawnia ważna legitymacja szkolna szkół podstawowych, gimnazjalnych, branżowych i średnich
z obszaru całej Polski. Młodsze dzieci mogą korzystać z przejazdów na podstawie dokumentu potwierdzającego ich wiek.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.slaskie.pl – zakładka: Kolej na ferie.