Komunikat dotyczący organizacji pracy szkoły w dniach 18.04.2018 do 20.04.2018

W dniach 18 – 20.04.2018 uczniowie 3 klas gimnazjalnych przystępują do egzaminów.  Są to w naszej szkole dni wolne od zajęć dydaktycznych.

W tych dniach zapewniamy dzieciom potrzebującym opiekę świetlicową
od 7.00 do 16.00.

Oddziały zerowe pracują w dniach 18 ? 20.04.2018 zgodnie
z planem, z małymi zmianami:

  • dzieci, które potrzebują opieki od 7.00 do 8.00 przychodzą
    na świetlicę; o 8.00 wracają do swoich grup;
  • wszystkie zajęcia od 8.00 do 13.00 prowadzą wychowawcy, natomiast zajęcia popołudniowe prowadzimy zgodnie z planem.

W dniach 18 ? 20.04.2018  skorzystanie z obiadów możliwe jest tylko przez dzieci zerówkowe i świetlicowe na indywidualne zamówienie złożone wraz z opłatą
(7 zł za obiad) do dnia 16.04.2018 u p. B. Karpińskiej lub w sekretariatach szkoły.