Zaproszenie z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Knurowie zaprasza uczniów (klasy) Państwa szkoły do udziału w konkursie "Jak pozytywnie wpływasz na otoczenie działając w Sieci?" . 

Nasza placówka wspomaga szkoły w realizacji programu zgodnego z kierunkami polityki oświatowej państwa. W roku szkolnym 2017/2018 jednym z tych kierunków jest  Bezpieczeństwo w Internecie, odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych. Konkurs organizowany przez Poradnię dotyczy tego obszaru. 

Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjum (II i III klasy) oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu działania Poradni Psychologicznej w Knurowie, czyli uczniów miasta Knurowa oraz gmin Powiatu Gliwickiego: Pilchowice, Sośnicowice, Gierałtowice.  

Konkurs polega na stworzeniu narracji cyfrowej z wykorzystaniem zdjęć, dźwięku, głosu narratora, wideo, tekstu (do decyzji klasy), o czasie trwania max. 5 minut. W narracji musi wziąć udział przynajmniej połowa klasy. Narracja stworzona przez poszczególne klasy musi poruszać temat ?Jak pozytywnie wpływasz na otoczenie, działając w sieci?? 

Przewidziane są dwie równorzędne nagrody: nagroda jury oraz nagroda publiczności. W obu przypadkach nagrodą jest bezpłatna wycieczka jednodniowa dla całej klasy.

Szczegóły konkursu: plakat oraz regulamin w  załączniku oraz na stronie internetowej www.działamy.online. 

Koordynatorem konkursu oraz osobą do kontaktu jest Pani Marta Gawęda (dane do kontaktu na stronie Konkursu)

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie!
Zobacz plakat i regulamin :)
dzialamyonline_konkurs_plakat_a3 dzialamyonline_regulamin