Spotkanie z Panem Pająkiem

23 i 24 stycznia zawitał do naszej szkoły pan Andrzej Pająk – znany hodowca zwierząt. W interesujący sposób przybliżył uczniom, życie i zwyczaje wielu gatunków ssaków, m.in.: myszy, szczury, chomiki, chomiczniki, koszatniczka, popielice afrykańskie, tchórzofretka, jeż pigmejski.

Na tej żywej lekcji przyrody dowiedzieliśmy się wiele o zwyczajach zwierząt, ich upodobaniach kulinarnych i strategiach rozrodczych. Duży akcent pan Andrzej położył na kwestię odpowiedzialności za zwierzę, jaką bierze na siebie potencjalny hodowca. Pan Pająk zwrócił również uwagę na zmiany w systematyce i podał nam aktualnie obowiązujące nazwy gatunków np. zamiast chomika dżungarskiego mamy teraz chomicznika dżungarskiego, a zamiast chomika roborowskiego mamy chomicznika malutkiego.

Zdjęcia