Szkolny konkurs plastyczny

CZTERY PORY ROKU

 Celem konkursu jest prezentacja możliwości twórczych młodzieży szkolnej w dziedzinie sztuk plastycznych, zwrócenie uwagi na piękno i specyfikę krajobrazu polskiego, rozwój zdolności manualnych, wyobraźni kolorystycznej, wzbudzenie refleksji nad przemijającym czasem i pięknem otaczającej przyrody; zwrócenie uwagi na ulotność zjawisk przyrodniczych; poszukiwanie inspiracji w najciekawszych dziełach malarskich

FORMAT PRAC:  A3

TECHNIKA: malarstwo lub techniki łączone

Jesienne motywy  ( do 20. 10. 22r.)

Zimowy chłód ( do 5. 01. 23r.)

Wiosenna nadzieja (do 24.03.23r.)

Gorące lato (do 19 .05.23r.)

Informacji udziela i prace zbiera p. A. Włosek

Zobacz zdjęcia