Przerwa wakacyjna dla oddziałów „0”

Informujemy, że w sierpniu 2022 r. nastąpi przerwa wakacyjna w pracy oddziałów przedszkolnych w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 9 w Knurowie. W lipcu 2022 r. będziemy sprawowali opiekę nad dziećmi przedszkolnymi w formie dyżuru wakacyjnego.

Zapisy dzieci uczęszczających do naszych oddziałów przedszkolnych na dyżur wakacyjny (w LIPCU 2022 r.) będą przyjmowane w sekretariacie w terminie:  

30 maja ? 3 czerwca 2022 r.

Dyżurem wakacyjnym mogą zostać objęte dzieci obojga pracujących rodziców lub samotnie wychowującego i pracującego rodzica. 

Prosimy o przemyślenie swoich decyzji, aby nie blokować miejsca naprawdę potrzebującym.

Zapisy na dyżur sierpniowy do MSP 7 dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w MSP 9 odbywać się będą
w terminie  6 czerwca ? 10 czerwca 2022 r. w sekretariacie MSP 7

Dzieci spoza placówki macierzystej na dyżur wakacyjny
będą przyjmowane w miarę wolnych miejsc.

Dzieci spoza placówki macierzystej na dyżur wakacyjny
będą przyjmowane w miarę wolnych miejsc.

Jednocześnie informujemy, że podczas dyżurów wakacyjnych dzieci będą przebywały w grupach mieszanych.

Formularz wniosku wakacyjnego do pobrania poniżej:

WNIOSEK na dyżur wakacyjny

Rodzice chcący zapisać dzieci na dyżur w oddziałach przedszkolnych MSP 7 pobierają wniosek bezpośrednio ze strony internetowej tej szkoły.