Wycieczka z programu „Poznaj Polskę” do Wieliczki

Gmina Knurów na początku roku szkolnego 2021/2022 pozyskała środki finansowe z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację we wszystkich miejskich szkołach podstawowych przedsięwzięcia pod nazwą ?Poznaj Polskę?. Realizacja programu ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków, kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki jest częścią Rządowego planu rozwoju POLSKI ŁAD.

W ramach przedsięwzięcia uczniowie Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie uczestniczą w wycieczkach jednodniowych do Kopalni Soli w Wieliczce oraz do Krakowa.

Dofinansowanie z budżetu państwa: 10 000,00 zł

Całkowita wartość przedsięwzięcia: 12 500,00 zł

Szczegółowe informacje na temat przyznanego dofinansowania znajdują się na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/lista-wnioskow-rekomendowanych-do-dofinansowania-w-ramach-przedsiewziecia-poznaj-polske1. Miejsce – Wieliczka

2. Uczestnicy – klasa 2a, 3a, 2c, 3c

3. Termin –24.11.2021 r.

4. Cel wycieczki:

Cele edukacyjne ogólne:

? poczucie przynależności do swojego, kraju, zdobycie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego własnego kraju

? umiejętność działania w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych (wycieczki, odpowiednie zachowanie się podczas zwiedzania obiektów objętych specjalnymi zasadami bezpieczeństwa np. kopalni.

? stworzenie warunków odpowiednich do nauki poprzez mądrą zabawę ? wprowadzenie ucznia w krąg informacji dotyczących pracy w specyficznych warunkach, wartości surowców naturalnych dla kraju, społeczeństwa, nauki.

Zwiedzanie Kopalni soli w Wieliczce, Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce, poznanie dawnych narzędzi i urządzeń, które służyły do urobku soli. Zapoznanie z historią kraju od średniowiecza do współczesności. Poznanie historycznego zespołu Krakowa.

Cele operacyjne:

Uczeń potrafi:

? Odpowiednio zachować się podczas zwiedzania kopalni, czyli miejsca o zaostrzonych zasadach bezpieczeństwa

? Scharakteryzować zawód górnika ? na czym polega praca, czym różni się od innych zawodów, jakimi narzędziami posługuje się górnik itd.

? Wytłumaczyć co to jest dziedzictwo kulturowe i dlaczego Kopalnia Soli do niego się zalicza.

? Obserwować zjawiska i procesy przyrodnicze i opowiadać o nich.

? Określić formy ochrony środowiska przyrodniczego.

? Przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym poruszać się po drogach publicznych, rozpoznawać sygnały alarmowe itd.

24 listopada uczniowie klas 2a, 3a, 2c, 3c MSP9 w Knurowie wzięli udział w wycieczce w ramach projektu „Poznaj Polskę”. ? Uczniowie zwiedzili Kopalnię Soli w Wieliczce, Muzeum Żup Krakowskich i historyczny zespół Krakowa. Przywieźli mnóstwo wrażeń i ciekawe pamiątki. ? Nad bezpieczeństwem dzieci czuwały panie: Paulina Malka, Beata Soberka, Iwona Kasprzak, Monika Łukaszczuk i Alina Długosz. Wycieczka była zorganizowana we współpracy z Biurem Turystycznym „Smyk” z Czerwionki ? Leszczyn.

Wycieczka bardzo udana. Dzieci zadowolone wróciły do domu bezpiecznie.

Zobacz galerię w której umieszczone są zdjęcia z Krakowa, Kopalni Soli w Wieliczce oraz Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce.

Następna wycieczka planowana jest 2 grudnia 2021 r. dla klas starszych.


Dla każdej z klas był to dzień pełen wrażeń.