ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSACH Z OKAZJI DNIA ZIEMI

I Wykaz konkursów XXVIII? Tygodnia Ziemi?: organizowanych przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

 • Konkurs na plakat XXVIII ?Tygodnia Ziemi? (klasy VII-VIII szkół podstawowych i szkoły średnie);
 • Konkurs poetycki: ?Jeszcze będzie normalnie!??? (wszystkie typy szkół);
 • Konkurs fotograficzny: ?Świat za zamkniętymi drzwiami? (wszystkie typy szkół);
 • Konkurs plastyczny: ?Czy wiecie, co powinno mieć każde dziecko na świecie?? (przedszkola);
 • Konkurs plastyczny na Projekt znaczka pocztowego (klasy VII-VIII szkół podstawowych i szkoły średnie);
 • Konkurs plastyczny na projekt naklejki ?Siłacze – Zgniatacze? (wszystkie typy szkół);

Wszelkie informacje na temat konkursów można uzyskać w Dziale Edukacji Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, tel. 604 592 414, e-mail: upotyka@um.zabrze.pl.

 Do pobrania:

Termin dostarczenia prac konkursowych: do 22 kwietnia 2021 r.

IIKONKURS LITERACKI ?Ahoj przygodo?

1. Konkurs organizowany jest przez Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie (zwany dalej Organizatorem), w ramach Kampanii na rzecz adaptacji do zmian klimatycznych: ?Śląsk dla Klimatu? działanie II Śląski Kalendarz Ekologiczny w Mikołowie.

 2. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży niepełnoletniej, ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny.

3. Zadaniem uczestników jest stworzenie bajki o przygodach i wędrówkach jednego z poniżej wskazanych gatunków ptaków:

– bocian biały; – jemiołuszka zwyczajna; – żuraw zwyczajny; – rybitwa rzeczna; – gęś gęgawa; – jaskółka oknówka;

4. Celem konkursu jest: a. popularyzacja działu nauki jakim jest ornitologia; b. rozbudzenie ciekawości i zachwytu nad światem przyrody; c. rozwijanie umiejętności opisu zjawisk przyrodniczych; d. budowanie postaw proekologicznych.

 II. Warunki nadsyłania prac, wymagania techniczne:

 1. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 1 pracę konkursową. 2. Nadesłane prace muszą nawiązywać do tematu konkursu oraz spełniać zadane kryteria. 3. Prace wraz z kartą zgłoszeniową należy nadsyłać na adres Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie: ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów, wraz z kartą zgłoszeniową. Kartę zgłoszeniową można pobrać ze strony www.obmikolow.robia.pl/konkursy. 4. Termin nadsyłania prac upływa 16 maja 2021 roku.

III Konferencja BIOMEDTECH SILESIA 2021

Konferencja BioMedTech Silesia została zainicjowana w czasie tworzenia regionalnej strategii innowacji na Śląsku, by pokazać potencjał naukowy i przedsiębiorczy naszego regionu w dziedzinie techniki medycznej i biotechnologii oraz dla stymulacji twórczych postaw młodzieży w zakresie wykorzystania nauk ścisłych w dziedzinie medycyny i ochrony środowiska.

Młodzież szkolna, studenci, doktoranci mogą przygotować i przesłać organizatorom Konferencji BMT Silesia pracę w formie 5-7 min prezentacji filmowej w terminie do 30 kwietnia. Wszystkie prezentacje zostaną przez Jury Konferencji poddane ocenie do 22 maja. W dniu 29 maja zostanie zorganizowana telekonferencja na platformie Zoom i zostaną zaprezentowane najlepsze, wyróżnione prace, ogłoszone wyniki konkursu na najlepszą pracę w grupie Junior ? Szkoła Podstawowa, Junior ? Liceum i Technikum, Student oraz Doktorant. Nagrodzeni otrzymają droga mailową i pocztową odpowiednie dyplomy.

Na stronie www.biomedtech.eu zostaną udostępnione wyróżnione prace .

Specjalną nagrodę planujemy dla pracy, która rozwiązuje w oryginalny sposób wybrane zagadnienia związane z walką z wirusem CoVid 19.

IV Konkurs ,,Science Movie?

Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie, zaprasza uczniów klas V-VIII szkół podstawowych do udziału w konkursie ,,Science Movie?. Zadaniem uczestnika konkursu jest przygotowanie filmu prezentującego jedno wybrane doświadczenie przyrodnicze.
Prace konkursowe należy przesłać w terminie od 15.02.2021 do 30.04.2021r.

V Konkursy szkolne:

 1. Lapbook? układ nerwowy klasy 7 ? do 31 marca
 2. Lapbook  – gromady kręgowców klasy 6 ? do 17 maja
 3. Zielnik ? drzewa, krzewy, rośliny zielne klasa 5 ? do 31 maja

4. Poster lub prezentacja multimedialna – Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego (6 tematów do wyboru) ? klasy 7 ? do 9 kwietnia

– Jakie związki powodują największe i najgroźniejsze

zanieczyszczenia powietrza?

– Co to są i jak powstają kwaśne deszcze?

– Co to jest i jak powstaje smog?

– Co to są zanieczyszczenia komunalne?

– Jak można wpłynąć na zmniejszenie ilości śmieci?

– Co to jest eutrofizacja wód i jakie są jej skutki?

 • Poster – Tajemnice zdrowia  – klasy 4 ? do 16 kwietnia
 • Nagranie audio/wideo – Tekst satyryczny ? ? Może segregowanie ułatwi rapowanie? ? klasy 5 – 8 ? do 16 kwietnia

Organizatorkami konkursów szkolnych i koordynatorkami konkursów pozaszkolnych są Panie Barbara Bismor i Grażyna Felbinger