Zajęcia Sportowe

Pragnę poinformować, iż aktualnie prowadzone są zajęcia sportowe w naszej szkole w następujących formach:
-środa 13:45-14:45- piłka nożna dla chłopców z rocznika 2008 i młodsi,

  • środa 14:50-15-50- piłka koszykowa dla dziewcząt oraz chłopców z rocznika 2007 i młodsi.
    Zbiórka przed zajęciami odbywa się przy auli, z kolei zajęcia prowadzone są na hali sportowej.

Zajęcia pozalekcyjne mają charakter sportowo – rekreacyjny i są skierowane do wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły.

Ich celem jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień sportowych młodzieży, uświadomienie konieczności aktywnego spędzania czasu wolnego, wdrażanie do stosowania zasad prozdrowotnego stylu życia oraz kształtowanie nawyków usprawniania się przez całe życie.

Młodzież jest także przygotowywana do udziału w zawodach sportowych.

Pozdrawiam
Przemysław Kopiecki