ROZWÓJ NAUK ŚCISŁYCH

           

                  W GMINIE KNURÓW

Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie uczestniczy w projekcie pn. Rozwój nauk ścisłych w Gminie Knurów, realizowanym przez Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, dofinansowanym z darowizny udzielonej przez Fundację Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji mieszkańców ? uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych,
w zakresie fizyki i chemii. W ramach projektu szkoła zostanie doposażona w specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do utworzenia nowoczesnej pracowni fizyczno-chemicznej, w której w bieżącym roku szkolnym zostanie przeprowadzony cykl zajęć pozalekcyjnych opartych na nauczaniu metodą eksperymentu

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w projekcie!