Ogólnopolski sukces uczennicy MSP 9 w konkursie Mój szkolny kolega z misji

   Blisko 300 dzieci, młodzieży, nauczycieli i katechetów  wzięło udział

w uroczystej Gali wręczenia nagród laureatom XVIII edycji konkursu

?Mój szkolny kolega z misji?. Wydarzenie to odbyło się 23 maja 2019r. o godz. 11:00

w Sali Kolumnowej w Sejmie. W uroczystości tej uczestniczyła, pod opieką  pani katechetki Barbary Karpińskie, Aleksandra Grabowska.

  Do konkursu przystąpiło blisko 5 tys. uczniów  z całej Polski. Jego celem jest rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania misjami prowadzonymi przez polskich misjonarzy na wszystkich kontynentach.

    Konkurs ma kształtować postawę solidarności z rówieśnikami żyjącymi

w krajach misyjnych, zachęcając do poznania ich kultury, obyczajów, sytuacji społecznej i politycznej oraz warunków bytowych .

   Wśród laureatów znalazła się Aleksandra Grabowska ? uczennica VI klasy MSP nr 9 z Knurowa. Jej przepiękny, samodzielnie napisany wiersz pt.? Jan Paweł II ? zdobył III miejsce w kategorii literackiej. Gratulujemy.

Jan Paweł II

Jan Paweł II z pewnością wiecie

był pierwszym  papieżem Polakiem na świecie.

Dla ludzi był przykładem, dla dzieci światłością

obdarowywał ich wszystkich swoją miłością.

Podróżował do najdalszych zakątków świata,

każdego kochał jak swego brata.

Komu tylko potrafił pomagał

i zawsze się do tego przykładał.

Ustanowił Światowe Dni Młodzieży,

bo zawsze w młodych wierzył.

W swych książkach i kazaniach

pokazywał wzorce właściwego postępowania.

Nawoływał do życia w pokoju,

o przestrzeganie praw człowieka prosił

i do Boga gorliwe modlitwy w tej intencji zanosił.

Choć życie go nie rozpieszczało,

a ciało czasami posłuszeństwa odmawiało,

to nie tracił humoru i serdeczności,

uczył nas przez to pokory i z życia radości.

W myślach zawsze będziemy go wspominali,

a w sercach gorąco kochali.

Choć odszedł, zostawił przesłanie:

bądź dobry i kochaj, a świętym zostaniesz.

Aleksandra Grabowska VI a