Oferta sanatoryjna do Rabki

Zespół Sanatoriów Uzdrowiskowych w Rabce zaprasza uczniów do udziału w turnusie rehabilitacyjnym – schorzenia dróg oddechowych. Z ofert może skorzystać każde dziecko pomiędzy 3 a 18 rokiem życia ubezpieczone w NFZ, mające częste problemy zdrowotne.

Oferta obejmuje dostarczenie wniosków do rozpatrywania przez NFZ, transport dzieci do sanatorium, opiekę pielęgniarską w czasie transportu.

Koszt oferty to 290 zł.

Termin spotkania informacyjnego:

22.01.2019 r.

17:30 MSP 4  ul. Kilińskiego 6, Knurów

18:30 MSP 6  ul. Batorego 5, Knurów

Dodatkowe informacje: Robert Jastrzębski te. 6948405741

Uwaga! Szkoła nie jest organizatorem turnusu – umożliwia tylko kontakt z rodzicami.