Warsztaty profilaktyczne klas V „Wyloguj się”

3 grudnia – 1,2,3 lekcja – Vd

3 grudnia – 4,5,6  lekcja – Vb

6 grudnia – 1,2,3 lekcja – Vc

6 grudnia – 4,5,6  lekcja – Va