Zebrania z rodzicami

11 września 2018 r. godz. 17.00 – klasy 0-III,

0a ? wychowawca p.  Monika Leszczyńska, sala 108 godz. 1700

Ob ?  wychowawca p. Dorota Kamińska, sala 109 godz. 1700

Oc ?  wychowawca p. Dominika Szyszka, sala 207 godz. 1700

1a ?  wychowawca p. Aleksandra Hrasymowicz, sala 118 godz. 1700

1b ?  wychowawca p.  Iwona Prokop, sala 208 godz. 1700

1c ?  wychowawca p. Beata Wdówka, sala 209 godz. 1700

1d ?  wychowawca p. Gabriela Janecka, sala 210 godz. 1700

2a ?  wychowawca p. Sabina Janik-Lewandowska, sala 22 godz. 1700

2b ?  wychowawca p. Wioletta Bielenin-Sioedlaczek, sala 222 godz. 1700

2c ?  wychowawca p. Barbara Ratajczak, sala 36 godz. 1700

3a ?  wychowawca p. Iwona Kasprzak, sala 221 godz. 1700

12 września 2018 r. godz. 17.00 – klasy IV-VIII, III gimnazjum

KLASA WYCHOWAWCA KLASY SALA
4A Ola Podsiadło 2
4B Irena Kulińska 5
4C Beata Soberka 21
4D Wiesława Kowal 15
5A  Mirella Stolarczyk 18
5B Agnieszka Grzybek 40
5C Aneta Orszańska-Sękowska 19
5D  Barbara Bismor 32
6A  Iwona Maślanka 36
6B  Olga Powiecka 207
6C Aleksandra Kinder 12
7A Alina Długosz 19 (godz. 18:00)
8A Joanna Mandalka 217
3A Gim.  Beata Grudkowska – Wącirz 1
3B Gim. Grażyna Felbinger 22
3C Gim. Jolanta Mikałajczak 14
3D Gim. Iwona Krzysztofik – Nachman 13
3E Gim.  Joanna Nowak 45

13 września 2018 r. godz. 18.30 w stołówce szkolnej – zebranie Rady Rodziców.

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców!