Drodzy Uczniowie i Rodzice!

Minęły wakacje, czas beztroskiego wypoczynku, zabaw, wyjazdów, korzystania z uroków lata. Mamy nadzieję, że był to czas bezpieczny, dostarczył wyjątkowych przeżyć i pozostawił na długo piękne wspomnienia.

3 września 2018 roku nasi uczniowie przekroczą próg szkoły.
Wypoczęci, z nowym zapałem, ciekawością i chęcią zdobywania wiedzy rozpoczną szkolną przygodę.

Zachęcamy wszystkich rodziców do współpracy i tworzenia jednolitego frontu oddziaływań wychowawczych, pomocy w budowaniu postaw szacunku, odpowiedzialności, sumienności i wzajemnej życzliwości.

Szacunek do drugiego człowieka wyraża się nie tylko słowem
czy zachowaniem, ale całym sobą, również swoim wyglądem.

Szkoła ? zgodnie z zapisami art. 99 pkt.3 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku (Dz. U. 2017, poz. 59) ma obowiązek ustalić, m. in.:

?przestrzeganie zasad ubierania się uczniów na terenie szkoły?.

Takie zasady zawarte są w Statucie szkoły w rozdziale dotyczącym praw
i obowiązków ucznia.

Pomóżmy, by próby wyrażania siebie przez strój, czy fryzurę nie stały
w sprzeczności z obowiązującymi w szkole zasadami!

Na ten nadchodzący nowy rok szkolny 2018/19 życzymy wszystkim uczniom i ich Rodzicom wielu powodów do zadowolenia, radości z małych
i dużych sukcesów, bezpiecznego i ciekawego czasu spędzanego w szkole.

Dyrektor i pracownicy MSP 9