Podsumowanie kiermaszu

Moi drodzy!

Osiągnęliśmy sukces!

Dochód ze sprzedaży ozdób świątecznych i ciast na szkolnych kiermaszach wyniósł

4 026,95 zł.

Dziękujemy Rodzicom, Dzieciom, Nauczycielom, Dyrekcji, p. Woźnej oraz wszystkim zaangażowanym osobom w to przedsięwzięcie za poświęcony czas, za kreatywność, za dobre serce, za gruby portfel, za uśmiech, za dobre słowo, za wszystko co przyczyniło się do osiągnięcia tego sukcesu.

Aktywni Rodzice