RÓŻANIEC DLA MARYI – konkurs plastyczny dla klas 0-III i IV-VII

 1. Organizator ? Dorota Kamińska
 2. Cele Konkursu Plastycznego
 • Rozwijanie wyobraźni i twórczych umiejętności dzieci.
 • Zachęcanie do rozważania tajemnic różańca świętego.
 • Podtrzymywanie i popularyzacja tradycji modlitwy różańcowej w miesiącu październiku.
 • Odpowiedz na wezwanie Jana Pawła II do ciągłego odkrywania skarbu modlitwy różańcowej.
 1. Warunki uczestnictwa
 • Prace należy opatrzyć metryką umieszczoną na odwrocie pracy, zawierającą: imię, nazwisko autora i klasę.
 • Format prac: dowolny
 • Technika wykonania dowolna: malarstwo, rysunek, płaskorzeźba, wycinanka, wydzieranka, techniki mieszane, prace przestrzenne.
 • Najwyżej będą oceniane prace przestrzenne.
 1. Kategorie wiekowe
 • klasy 0- III
 • klasy IV-VII
 1. Składanie prac konkursowych:

Prace należy składać do 13 października w sali 118.
(Klasy młodsze składają u wychowawcy, który przekazuje organizatorowi)