Sprzątanie świata

  Cudownie jest kochać przyrodę, pięknie ? lubić, ale tak naprawdę wystarczy szacunek ? to on nie pozwala nam wyrzucać śmieci do lasu czy na pobocza dróg.
   15 września w ramach szkolnej akcji ?Sprzątania świata? klasy 2d i 2e, zaopatrzone w worki i rękawice, porządkowały teren w pobliżu szkoły. Akcja przebiegła szybko i sprawnie. Wszyscy uczniowie solidnie posprzątali wyznaczone tereny. Zebrano głównie papier, plastik, szkło i puszki aluminiowe.
Musimy mieć jednak świadomość, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska, nie jest tylko coroczna zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawyków
w codziennym życiu, unikanie tworzenia odpadów oraz odpowiednie gospodarowanie nimi.