Pomoc materialna

Pomoc  materialna dla uczniów

Szanowni Rodzice! Informujemy, że uczniowie mogą otrzymać pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. Wysokość stypendium wypłacanego uczniowi wynosi od 99,20 zł do 248 zł miesięczne. Może być ono wypłacone od jednego do dziesięciu miesięcy
w danym roku szkolnym.

Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne wynosi
 514 zł netto na osobę w rodzinie.

Więcej informacji w MOPS Knurów, AdresKsiędza Alojzego Koziełka 2, 44-190 Knurów,

tel. 32 2355006