Informacja dotycząca lekcji wychowania do życia w rodzinie w klasach 4- 8

Rodziców klas IV – VIII informujemy, że treści programowe wychowania do życia w rodzinie znajdują się do wglądu na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce Dokumenty. Lekcje wdż realizowane są w oparciu o program Bożeny Strzemiecznej pt. Moje dorastanie.
Rodziców klas IV zapraszamy na spotkanie z nauczycielem wdż, które odbędzie się 6 września 2023r. o godz. 17.00 w auli.
Przypominamy również, że rodzice uczniów, którzy nie będą uczęszczać na ten przedmiot, zobowiązani są do złożenia w sekretariacie pisemnej rezygnacji w nieprzekraczalnym terminie do 15 września.