Informacja dla rodziców

Szanowni Rodzice,

W poniedziałek 04.09.2023 roku rozpoczynamy nowy rok szkolny 2023/24.
W naszej szkole początek roku będzie wiązał się z pewnymi niedogodnościami wynikającymi z trwającego remontu. Zgodnie z decyzją Państwowej Straży Pożarnej musimy dostosować budynek szkoły do wymogów przeciwpożarowych. To ogromny zakres robót, który będzie prowadzony etapami w kolejnych latach. W tym roku rozpoczął się I etap, który trwa od 31.05.2023 do 31.10.2023 roku. W tym etapie m. in. musieliśmy rozpocząć remont oddziałów zerowych oraz w 7 klatkach schodowych zbudować ściany przeciwogniowe, przyłącza do centralek alarmowych oraz klapy oddymiające. Wszystko wynika z projektu uzgodnionego z Państwową Strażą Pożarną i przepisów ppż.

Staramy się na bieżąco wykonywać prace porządkowe, ale nie wszystko lśni, bo przy remontach jest to niemożliwe. Proszę nie przerażać się widocznymi kablami – one nie są do niczego podłączone i nie grożą żadnym niebezpieczeństwem. Najgłośniejsze prace będą wykonywane popołudniami oraz w soboty.

Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, by dzieci czuły się w szkole jak najbardziej komfortowo.

Prosimy również aby nie wchodzić na teren szkoły (za wyjątkiem rodziców
z oddziałów zerowych oraz rodziców odbierających dzieci ze świetlicy), by nie powodować niepotrzebnego zamieszania.

Prosimy, abyście Państwo wykazali się zrozumieniem i cierpliwością.

Z poważaniem dyrektor szkoły mgr Marzena Rudzewicz