Rozliczenie zbiórek w klasach oraz wpływów z kiermaszu walentynkowego:

  1. Wpływy ze zbiórki w klasach (wywiadówki) = 800,00 zł [bez klasy 6b, która zbierała niezależnie od szkoły]
  2. Wpływy z kiermaszu: 2664,00 zł

Razem: 3464,00 zł

  • Zebrane pieniądze wydatkowano następująco:

2050,00 zł ? wsparcie naszej uczennicy, która uległa wypadkowi  (długotrwałe leczenie i rehabilitacja)

1414,00 zł ? wsparcie zbiorki na Franka [nie przekazaliśmy pieniędzy
z kiermaszu świątecznego, dlatego wydatkowano kwotę z kiermaszu walentynkowego] ? do tej kwoty dyrekcja szkoły dołożyła 86,00 zł = razem
na Franka przekazano 1500,00 zł

  • Dodatkowo:

Rada Rodziców zdecydowała, że na wsparcie naszej uczennicy, która uległa wypadkowi przeznacza 1450,00 zł

Razem na wsparcie naszej uczennicy, która uległa wypadkowi  przeznaczono: 2050,00 zł + 1450,00 zł = 3500,00 zł

Dziękujemy za zrozumienie i okazywane serce!!!

Rodzice uczennicy, Dyrekcja i Pracownicy szkoły