KIERMASZ ŚWIĄTECZNY – ROZLICZENIE

Rada Rodziców informuje, że środki zebrane na kiermaszu świątecznym wyniosły 3 450,00 zł.

Rada Rodziców na zebraniu dnia 13.02.2020 r. podjęła decyzję, że:

– 1 450,00 zł przekazana na leczenie Franka Surdel ? przelew na siepomaga w dniu 19.01.2020 r.

– 1 450,00 zł przekazana na leczenie uczennicy naszej szkoły, która uległa wypadkowi w szkole ? gotówka na ręce Pani Dyrektor w dniu 14.02.2020 r.

– 550,00 zł zasiliło konto Rady Rodziców.

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW NA DZIEŃ 13.02.2020 R.

Na konto Rada Rodziców wpłynęły składki w wysokości 15 020,00 zł.

Realizacja planu:

  • październik zakup kosza dla Nauczycieli (154,18 zł).
  • listopad warsztaty dla dzieci (1476,18 zł zostało wydane na zakup materiałów).
  • grudzień zakup 50 szt. kamizelek odblaskowych do szkoły na wyjścia dla młodszych dzieci (231,50 zł) oraz owoców na paczki dla dzieci z okazji Mikołaja (2 620,00 zł). Zgodnie z planem finansowym Rady Rodziców została przekazana kwota 3 000,00 zł do dyspozycji Pani Dyrektor oraz 2 000,00 zł na transport na konkursy szkolne dzieci. Na potrzeby biblioteki została przekazana kwota 500,00 zł.