Komunikat

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Pracownicy szkoły!

Przed Świętami Bożego Narodzenia organizowaliśmy w naszej szkole kiermasz świąteczny na cele charytatywne.

Z kiermaszu koordynowanego przez p. S. Janik ? Lewandowską i p. D. Popławską zebrano 1544,25 zł,  z czego 1504,00 zł przeznaczono na wsparcie naszej uczennicy, która uległa tuż przed Świętami poważnemu wypadkowi. Pozostałą kwotę 40,25 zł przeznaczono na potrzeby szkoły.

Z kiermaszu koordynowanego przez Radę Rodziców zebrano 3450,00 zł, z czego
1450,00 zł przeznaczono na cele charytatywne ?Pomoc dla Franka?, a pozostała kwota 2000,00 zł zasiliła konto Rady Rodziców.

Wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji kiermaszu, przygotowali ozdoby i zechcieli je zakupić ? SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!!