Tydzień Praw Dziecka w MSP9


Zapraszamy do wysłuchania apelu naszych dzieci skierowanego do rodziców i nauczycieli inspirowanego Apelem Twojego Dziecka według Janusza Korczaka. Nagranie powstało z okazji międzynarodowych obchodów 30. rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. 

Klasy 1-3 brały z tej okazji udział w grze terenowej po naszej szkole. Gra była związana z prawami dziecka :)