Indywidualne konsultacje z logopedą dla rodziców, których dzieci zostały wstępnie zakwalifikowane do terapii logopedycznej

24.09 wtorek godz. 7.30-9.30; 11.30-13.30
25.09 środa godz. 9.30-11.30
26.09 czwartek godz. 11.30-13.30; 15.00-17.30
27.09 piątek godz. 9.00-10.00
sala 116