Program Archipelag Skarbów? dla klasy 8.

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy na spotkanie z rodzicami w ramach programu profilaktycznego ?Archipelag Skarbów??. Program ten będzie realizowany w szkole w dniach 17 ? 18 IX 2019r. W ramach programu odbędą się 8-godzinne warsztaty dla młodzieży, spotkanie dla Rodziców oraz szkolenie dla Rady Pedagogicznej.

Program Archipelag Skarbów? jest rekomendowany przez najważniejsze instytucje zajmujące się profilaktyką (Ośrodek Rozwoju Edukacji, PARPA, Biuro ds. przeciwdziałania narkomanii, Instytut Psychiatrii i Neurologii), a wyniki badań naukowych potwierdzają jego skuteczność.

Dzięki temu Państwa dziecko będzie miało możliwość uczestnictwa w profesjonalnym, rekomendowanym, nowoczesnym i atrakcyjnym programie profilaktycznym, którego celem jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym i problemowym młodzieży, takim jak: przemoc rówieśnicza, korzystanie z alkoholu i narkotyków, myśli samobójcze, oglądanie pornografii. Jednym z jego głównych zadań jest motywowanie młodzieży do zdrowego stylu życia oraz umocnienie autorytetu rodziców i wychowawców.

W trakcie dwóch dni warsztatów przekazywana jest młodzieży wiedza o miłości, seksualności, budowaniu relacji między kobietą a mężczyzną opartych na zaufaniu i szacunku. Realizatorzy dają młodzieży konkretne wskazówki jak radzić sobie z trudnymi z punktu widzenia psychologii rozwojowej obszarami: ze złością i gniewem, zakochaniem (które jest piękne, ale bywa ślepe), pobudzeniem seksualnym (którym można świadomie kierować) i zachęcają młodzież do trenowania własnej siły charakteru. Ważnym aspektem programu jest trening asertywności, w którym uczestnicy mogą ćwiczyć umiejętność przeciwstawiania się negatywnej presji rówieśników.

Wszystkie te tematy są poruszane z dużą delikatnością i powagą, tak, by nie zranić tych, którzy mają trudne doświadczenia, a zarazem przestrzec tych, którzy jeszcze nie weszli na drogę ryzykownych zachowań. Szerszy opis programy w dodatkowym załączniku ?Opis programu?.
Jednym z ważnych elementów programu jest spotkanie dla rodziców, planowane w dniu 17 IX 2019r., o godz. 18.00, na którym mamy nadzieję z Państwem się spotkać.
Program cieszy się powszechnie bardzo dobrą opinią wśród rodziców młodzieży, która w nim uczestniczyła. Mamy nadzieję, że także dla Państwa będzie on wsparciem w umacnianiu Państwa relacji z dzieckiem.

W razie pytań lub wątpliwości podajemy kontakt do lidera: Marcin Mądry, +48 607 601 519
Zapraszamy również do odwiedzenia strony internetowej: www.rodzice.archipelagskarbow.eu

                     Z wyrazami szacunku:

          W imieniu trenerów programu:                                           
                       Marcin Mądry