Komunikat w sprawie obiadów w 2019/2020

Wydawanie obiadów w szkole rozpoczyna się od dn. 5.09.2019 (czwartek)

Cena obiadu ? 7,00 zł

Liczba dni obiadowych we wrześniu ? 18 dni x 7,00 zł = 126,00 zł

Zapisów na obiady dokonujemy do 3.09.2019 (środa) u p. Barbary Karpińskiej lub u p. Dobromiły Masarczyk lub w sekretariacie szkoły.

Płatność do 10 każdego miesiąca również u p. Barbary Karpińskiej
lub u p. Dobromiły Masarczyk lub w sekretariacie szkoły.

Odliczoną kwotę przekazujemy w kopercie podpisanej klasą oraz imieniem i nazwiskiem dziecka.