PODSUMOWANIE AKCJI GÓRA GROSZA 2018/2019

W roku szkolnym 2018/2019 wszystkie klasy MSP nr 9 wzięły udział w zbiórce monet w ramach corocznej akcji Góra Grosza. Najwięcej monet w naszej szkole zebrały następujące klasy:

1 miejsce klasa 1b

2 miejsce klasa 2a

3 miejsce klasa 5a

W sumie wszystkie klasy MSP nr 9 zebrały 1904,06 zł! Bardzo dziękujemy uczniom oraz rodzicom za zaangażowanie w przeprowadzenie akcji.