Julia Powiecka z klasy Va

zdobyła

II miejsce w konkursie upamiętniającym 25 rocznicę przystąpienia przez Polskę do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, zorganizowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Ośrodka Rozwoju Edukacji

https://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/europejski_trybunal_praw_czlowieka/konkurs2018/konkurs_msz_dla_szkol__25_lat_europejskiej_konwencji_praw_czlowieka

8 lutego 2019 roku odbyło się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie wręczenie nagród laureatom konkursu.

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/rozstrzygniecie-konkursow-ministerstwa-spraw-zagranicznych