II Ogólnopolski Konkurs Retoryczny – etap wojewódzki

3 marca 2023 r. w siedzibie Kuratorium Oświaty w Katowicach przeprowadzono etap wojewódzki II Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego dla uczniów szkół podstawowych. Do udziału w tej części potyczek konkursowych zostało zaproszonych 5 uczniów wyłonionych podczas etapu szkolnego spośród 163 uczniów z 34 szkół. Wśród pięciorga uczniów znalazła się uczennica naszej szkoły- Olga Piecha z klasy 8 b. W oficjalnym podsumowaniu tej części konkursu udział wzięła Śląska Kurator Oświaty, Urszula Bauer.

Zobacz informację