Wycieczka z programu ?Poznaj Polskę? do Warszawy

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image.png

Gmina Knurów na początku roku szkolnego 2021/2022 pozyskała środki finansowe z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację we wszystkich miejskich szkołach podstawowych przedsięwzięcia pod nazwą ?Poznaj Polskę?. Realizacja programu ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków, kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki jest częścią Rządowego planu rozwoju POLSKI ŁAD.

W ramach przedsięwzięcia uczniowie Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie uczestniczą w wycieczce trzydniowej do Warszawy.

Dofinansowanie z budżetu państwa: 15 000,00 zł

Całkowita wartość przedsięwzięcia: 18 750,00 zł

Szczegółowe informacje na temat przyznanego dofinansowania znajdują się na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/lista-wnioskow-rekomendowanych-do-dofinansowania-w-ramach-przedsiewziecia-poznaj-polske1. Miejsce – Warszawa

2. Uczestnicy – klasa 7a, 8d

3. Termin ? 1-3.06.2022r.

4. Cel wycieczki:

Cele edukacyjne ogólne:

? poczucie przynależności do swojego, kraju, zdobycie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego własnego kraju

? umiejętność działania w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych (wycieczki, odpowiednie zachowanie się podczas zwiedzania obiektów objętych specjalnymi zasadami bezpieczeństwa.

? stworzenie warunków odpowiednich do nauki poprzez mądrą zabawę ? wprowadzenie ucznia w krąg informacji dotyczących pracy w specyficznych warunkach.

Zapoznanie z historią kraju od średniowiecza do współczesności, przybliżenie wiedzy na temat stolicy Polski. Poznanie Historycznego zespołu miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem. Zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie spacer po Parku, Belweder, Pomnik Chopina. Odwiedzenie zespołu zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach, Biblioteki Uniwersyteckiej. Pobyt w Centrum Nauki Kopernik.

Cele operacyjne:

Uczeń potrafi:

? Odpowiednio zachować się podczas zwiedzania.

samodzielnie przeprowadzić doświadczenia jak zmysły potrafią odbierać świat, zrozumieć zjawiska związane z falami  czy prądem i inne.  Odczuć atmosferę powstańczej Warszawy, zobaczyć militarne dzieje 63 dni walk  i życia codziennego ludności cywilnej. Poznać zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach. Trakt Królewski rozpoczynający się Zamkiem Królewskim, biegnie Krakowskim Przedmieściem, przez Nowy Świat i Aleje Ujazdowskie, Łazienki Królewskie, park, Belweder, Pomnik Chopina, Wilanów i oraz Bibliotekę Uniwersytecka z ogrodami na dachu.

? Wytłumaczyć co to jest dziedzictwo kulturowe.

? Przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym poruszać się po drogach publicznych, rozpoznawać sygnały alarmowe itd.

1-3 czerwca 2022roku uczniowie z klasy 7a i 8d MSP9 w Knurowie wzięli udział w wycieczce w ramach projektu ?Poznaj Polskę?.  Uczniowie zwiedzili stolicę Polski – Warszawę.

Uczniowie przywieźli mnóstwo wrażeń i ciekawe pamiątki. 

Po wycieczce uczniowie potrafią: samodzielnie przeprowadzić doświadczenia jak zmysły potrafią odbierać świat, zrozumieć zjawiska związane z falami  czy prądem i inne.  Odczuć atmosferę powstańczej Warszawy, zobaczyć militarne dzieje 63 dni walk i życia codziennego ludności cywilnej. Poznać zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach. Trakt Królewski rozpoczynający się Zamkiem Królewskim, biegnie Krakowskim Przedmieściem, przez Nowy Świat i Aleje Ujazdowskie, Łazienki Królewskie, park, Belweder, Pomnik Chopina, Wilanów i oraz Bibliotekę Uniwersytecka z ogrodami na dachu.

? Wytłumaczyć co to jest dziedzictwo kulturowe.

? Przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym poruszać się po drogach publicznych, rozpoznawać sygnały alarmowe itd.

? Odpowiednio zachować się podczas zwiedzania oraz w miejscu noclegowym.

 Nad bezpieczeństwem dzieci czuwali nauczyciele: Barbara Bismor, Ola Podsiadło i Przemysław Kopiecki. Z ramienia biura podróży Index wycieczkę obsługiwał pilot Ryszard Bulira.

Dla wszystkich uczniów były to trzy dni pełne niezapomnianych wrażeń.

Wycieczka bardzo udana. Dzieci zadowolone wróciły do domu bezpiecznie.

Zobacz galerię w której umieszczone są zdjęcia z Warszawy

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-3.png