Uwaga!

do 3 kwietnia 2022 r. do godz. 15:00

trwa

REKRUTACJA DO MIEJSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
W GMINIE KNURÓW

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Należy wypełnić elektroniczny formularz – dostępny na stronie naborowej:

www.knurow.podstawowe.vnabor.pl

Link umieszczony jest

na stronie internetowej szkoły w zakładce

?Rekrutacja do klas pierwszych?

Rodzice składają wydrukowany z systemu wniosek lub zgłoszenie o przyjęcie dziecka (z podpisami rodziców) wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.