Akcja informacyjno-edukacyjna pt. ?Wirusoochrona? w naszej szkole

Najmłodsi uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji informacyjno- edukacyjnej ?Wirusoochrona? zainicjowanej przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach.  

Stan zdrowia wpływa na nasze codzienne funkcjonowanie i sampoczucie, dlatego każdego dnia powinniśmy robić wszystko, co możemy, żeby dbać o nasze zdrowie. Aktualna sytuacja epidemiczna podkreśla istotę znaczenia higieny oraz wszelkich postaw prozdrowotnych.

Głównym celem akcji jest: 

  • wzbogacenie wiedzy dzieci z dziedziny zdrowia i higieny,
  • kształtowanie postawy prozdrowotnej,
  • przyswojenie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno-zdrowotnych.

Przestrzeganie zasad higieny osobistej oraz wdrożenie odpowiednich działań profilaktycznych w szkole pozwoli na ograniczenie zachorowań wśród uczniów i przenoszenia wirusów na członków rodzin.

W zespołach klasowych zostały przeprowadzone zajęcia pod hasłem #lekcjahigieny. Wykorzystane zostały materiały edukacyjne, filmy interaktywne oraz krzyżówki. Powstały barwne plakaty, piktogramy, kolorowanki, które zdobią szkolne sale oraz korytarze. Lekcja higieny zainspirowała dzieci do stworzenia autorskich gier planszowych. Na zajęciach działo się wiele. 

Zapraszamy do relacji z podjętych działań. 

zobacz prezentację

#lekcja HIGIENY