Zapraszamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursie KOLORY ZIEMI

I. Organizator: Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 w Knurowie
II. Zasięg: miejski III. Warunki uczestnictwa:

  1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas 4-8.
  2. Należy wykonać projekt kolorowanki na temat jednej z pór roku lub konkretnego miesiąca. Wykonana ręcznie lub komputerowo kolorowanka może być przesłana w dwóch egzemplarzach ? ocenianego w konkursie wzoru do pokolorowania i dodatkowo pracy wypełnionej przez autora.
  3. Format pracy A5 w orientacji pionowej.
  4. Opisane imieniem i nazwiskiem autora prace konkursowe wraz z czytelnie wypełnioną kartą zgłoszenia należy nadesłać w formie scanu najpóźniej do dnia 20.12.2020 na adres vkosowska@msp2knurow.edu.pl
  5. Kontakt: Violetta Kosowska Tel. 663 201 039 e-mail vkosowska@msp2knurow.edu.pl
  6. Zgłaszając pracę Uczestnik oświadcza, że jest jej autorem oraz wyłącznym właścicielem jej praw autorskich.

IV. Przebieg konkursu i głosowanie

  1. Spośród prac przedstawionych do konkursu wyłonionych zostanie 13 zdaniem komisji najlepszych.
  2. Prace przesłane bez wymaganej zgody nie będą oceniane.
  3. 13 najlepszych prac będzie wykorzystanych do stworzenia kalendarza na rok 2021.
  4. Ogłoszenie wyników nastąpi 27 grudnia drogą elektroniczną na adres nauczyciela prowadzącego.